เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. การรับประกันผลิตภัณฑ์ของชีโระ (cheero) ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิต ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ (ยกเว้น Clip, Clip Light Set ซึ่งไม่มีประกัน)
  2. ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน โปรดส่งสินค้าและอุปกรณ์พร้อมกล่องที่มี sticker มายังที่อยู่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าจากหน้าร้าน โปรดเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
  3. ที่อยู่
    370/4 อาคารแฟร์ทาวเวอร์ ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

    พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนในระบบประกันแล้ว ไม่ต้องเก็บกล่องและใบเสร็จ เพียงแค่แจ้งเลขที่ประกันให้เราทราบเมื่อท่านต้องการเคลมสินค้า

  4. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
    1. อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธีหรือภัยธรรมชาติต่างๆ
    2. การใช้งานกับไฟฟ้าแรงดันต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
    3. การใช้งานที่ผิดแผกหรือนอกเหนือจากข้อแนะนำการใช้ในคู่มือการใข้งาน
    4. การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
    5. การใช้งานที่เกิดจากการสวมใส่หัวต่ออุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมที่ผิดประเภท หรือมิใช่อุปกรณ์ของแท้
  5. การรับประกันจะถูกยกเลิก หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  6. การรับประกันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและโอนสิทธิ์ได้และจะมีผลครอบคลุมเฉพาะ ชีโระ (cheero) ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ชีโระ (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
preloader