iStudio CentralPlaza Pinklao

ชื่อร้านไอสตูออดิโอ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ที่อยู่

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ห้อง 310
7/222 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร02-884-7597, 081-3725650
เวลาทำการ

10:30 - 21:00 (จันทร์ - ศุกร์)
10:00 - 21:00 (เสาร์ - อาทิตย์)


Products

Power Bank
Cable
Charger
Speaker
Clip
All Products

preloader