Please assign a menu to the primary menu location under menu

March 2018

Blog

ใช้ Power Bank ครั้งแรกจำเป็นต้องชาร์จทิ้งไว้หรือไม่?

ใช้ Power Bank ครั้งแรกจำเป็นต้องชาร์จทิ้งไว้หรือไม่? หลายๆคนยังเข้าใจว่าซื้อแบตสำรองมาครั้งแรกก่อนใช้งานต้องชาร์จทิ้งไว้ก่อนหลายๆชั่วโมงเพื่อกระตุ้นแบต ซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้น เมื่อซื้อมาสามารถใช้งานได้ทันทีเลย เพราะแบตเตอรี่ที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นแบบ Lithuim อายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับ cycle การชาร์จ โดยปกติจะอยู่ที่ 500 รอบ เมื่อครบ cycle แล้วแบตเตอรี่ก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เอาล่ะที่นี้เพื่อนๆที่ซื้อแบตสำรองมาก็สามารถใช้งานกันได้เลยทันทีนะ เมื่อแบตสำรองใกล้จะหมดแล้วค่อยชาร์จเพิ่ม