Please assign a menu to the primary menu location under menu

December 2015

Blog

ระบบ AUTO-IC คืออะไร?

What's AUTO - IC ? แบตสำรองแต่ละรุ่น จะมีการแจ้งบอกว่าปล่อยไฟออกเข้าอุปกรณ์เท่าไหร่? ซึ่งสินค้า cheero รุ่นใหม่ๆ จะใช้ระบบการปล่อยไฟแบบ AUTO-IC คือการปล่อยประจุไฟตามอุปกรณ์ที่ชาร์จ เช่น iPhone จะรับไฟได้ 1A, iPad จะรับไฟ 2.1A เป็นต้น ระบบแบบใหม่นี้ดีกับผู้ใช้ที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเสียบเข้ากับช่องไหนค่ะ แบตสำรองของเราที่ใช้ระบบการปล่อยไฟแบบ AUTO IC 1) แบตสำรองแดนบอร์ดรุ่น 10050mAh: http://www.cheero-thai.net/แบตเตอรี่สำรองน่ารัก_cheero_power_plus_10050mah_danboard_version_flower_series-details.aspx / http://www.cheero-thai.net/แบตเตอรี่สำรองน่ารัก_cheero_power_plus_10050mah_danboard_version-details.aspx 2) แบตสำรอง Grip4 - 5200mAh: http://www.cheero-thai.net/แบตเตอรี่สำรองบาง_simple_design-list.aspx 3) แบตสำรอง Power Plus 3 Mini 6700mAh: http://www.cheero-thai.net/แบตสำรองบาง_cheero_power_plus_3_mini_6700mah-details.aspx 4) แบตสำรอง Power Plus 3 Stick 3350mAh: http://www.cheero-thai.net/แบตเตอรี่สำรองบาง_cheero_power_plus_3__stick__3350mah-details.aspx แบตสำรองแต่ละรุ่น จะมีการแจ้งบอกว่าปล่อยไฟออกเข้าอุปกรณ์เท่าไหร่? ซึ่งสินค้า cheero รุ่นใหม่ๆ จะใช้ระบบการปล่อยไฟแบบ AUTO-IC คือการปล่อยประจุไฟตามอุปกรณ์ที่ชาร์จ เช่น iPhone จะรับไฟได้ 1A, iPad จะรับไฟ 2.1A เป็นต้น ระบบแบบใหม่นี้ดีกับผู้ใช้ที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเสียบเข้ากับช่องไหนค่ะ แบตสำรองของเราที่ใช้ระบบการปล่อยไฟแบบ AUTO IC 1) แบตสำรองแดนบอร์ดรุ่น 10050mAh: http://www.cheero-thai.net/แบตเตอรี่สำรองน่ารัก_cheero_power_plus_10050mah_danboard_version_flower_series-details.aspx / http://www.cheero-thai.net/แบตเตอรี่สำรองน่ารัก_cheero_power_plus_10050mah_danboard_version-details.aspx 2) แบตสำรอง Grip4 - 5200mAh: http://www.cheero-thai.net/แบตเตอรี่สำรองบาง_simple_design-list.aspx 3) แบตสำรอง Power Plus 3 Mini 6700mAh: http://www.cheero-thai.net/แบตสำรองบาง_cheero_power_plus_3_mini_6700mah-details.aspx 4) แบตสำรอง Power Plus 3 Stick 3350mAh: