ตารางรอบชาร์จ

ตารางรอบชาร์จ (iPhone, iPad)

Model ความจุแบตเตอรี่
มือถือ (mAh)
13400
10050
6000
4200
3000
iPhone 11 3110 3.0 2.3 1.3 0.9 0.7
iPhone 11 Pro 3046 3.1 2.3 1.4 1.0 0.7
iPhone 11 Pro Max 3969 2.4 1.8 1.1 0.7 0.5
iPhone XS 2658 3.5 2.6 1.6 1.1 0.8
iPhone XS Max 3174 3 2.2 1.3 0.9 0.7
iPhone XR 2942 3.2 2.4 1.4 1 0.7
iPhone X 2716 3.5 2.6 1.5 1.1 0.8
iPhone 8 1821 5.2 3.9 2.3 1.6 1.2
iPhone 8 Plus 2691 3.5 2.6 1.6 1.1 0.8
iPhone 7 1960 4.8 3.6 2.1 1.5 1.1
iPhone 7 Plus 2900 3.2 2.4 1.4 1 0.7
iPhone 6s 1715 5.5 4.1 2.4 1.7 1.2
iPhone 6s Plus 2750 3.4 2.6 1.5 1.1 0.8
iPhone SE 1624 5.8 4.3 2.6 1.8 1.3
iPad 9.7 inch (2018) 8827 1.1 0.8 0.5 0.3 0.2
*คำนวณรอบชาร์จจากค่าความจุที่ 70% ของ Power Bank

ตารางรอบชาร์จ (Various Brand)

Brand Model ความจุแบตเตอรี่
มือถือ (mAh)
13400
10050
6000
4200
3000
Mate 20 X 5000 1.9 1.4 0.8 0.6 0.4
Mate 20 4000 2.3 1.8 1.1 0.7 0.5
Mate 20 Pro 4200 2.2 1.7 1 0.7 0.5
Find X 3730 2.5 1.9 1.1 0.8 0.6
R17 Pro 3700 2.5 1.9 1.1 0.8 0.6
F9 3500 2.7 2 1.2 0.8 0.6
S10 3400 2.8 2.1 1.2 0.9 0.6
S10+ 4100 2.3 1.7 1 0.7 0.5
Note 9 3300 2.8 2.1 1.3 0.9 0.6
V15 Pro 3700 2.5 1.9 1.1 0.8 0.6
V11 3400 2.8 2.1 1.2 0.9 0.6
X21 5000 1.9 1.4 0.8 0.6 0.4
*คำนวณรอบชาร์จจากค่าความจุที่ 70% ของ Power Bank

Products

Power Bank
Cable
Charger
Speaker
Clip
All Products

preloader